Šta radimo

Tim Femix-a je u proteklih 14 godina organizovao preko 100 događaja koje je posetilo više od 10.000 ljudi, uključujući koncerte, izložbe, filmske projekcije, radionice, edukativne programe i festivale, koji su doprineli širenju svesti o važnosti ženskog stvaralaštva i borbi protiv rodne nejednakosti koja postoji u umetničkom i kulturnom sektoru.

Od svog osnivanja 2010. godine, Femix je postigao važne rezultate u oblikovanju rodno ravnopravne umetničke i kulturne scene u Srbiji. Kroz raznovrsne projekte i aktivnosti, promociju, produkciju, umrežavanje i istraživanja, organizacija je doprla do više stotina devojčica, devojaka i žena širom zemlje, pružajući im priliku da se obrazuju, inspirišu i podrže u njihovim kreativnim poduhvatima. Taodje je pružio podršku, neformalnu edukaciju i mentorstvo mladim umetnicama, omogućavajući im da ostvare svoj puni potencijal i da se izraze na kreativan i autentičan način.

O Femixu

Femix je jedan od programa Organizacije za promociju aktivizma OPA,

sa ciljem da podrže promociju ženskih autorki na domaćoj umetničkoj sceni. Okupljene mlade žene bile su pokretačice inovativnih ideja i akcija usmerenih ka jačanju uloge i položaja devojčica, devojaka i žena koje se bave umetnošću i kulturom u Srbiji. Femix nije samo grupa pojedinki – on predstavlja spoj entuzijazma, predanosti i vizije mladih žena koje su prepoznale potrebu za promenama u kulturnom pejzažu Srbije. Motivisane željom da promovišu žensko stvaralaštvo i da smanje diskriminaciji koja postoji na kulturnoj sceni, ove mlade aktivistkinje su se udružile kako bi stvorile prostor za afirmaciju i podršku ženama u umetnosti i kulturi.