OPA

Organizacija za promociju aktivizma — OPA

je beogradska omladinska organizacija registrovana 2004. godine. Mladi između 18 i 28 godina čine 80% članstva udruženja i 60% članstva Upravnog odbora (dva člana imaju preko 30 god). Skupštinu organizacije čini njenih 17 članova i članica, a Upravni odbor petoro najaktivnijih članova. OPA sprovodi projekte i programe u oblasti kulture i umetnosti, rada sa decom i mladima i rodne ravnopravnosti. OPA je aktivno učestvovala u izradi Nacionalne strategije za mlade, u osnivanju Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Pored toga, OPA je članica Asocijacije NKSS (Nezavisna kulturna scena Srbije), Federacije NVO Srbije (FENS), Koalicije za monitoring prava deteta i mreže SEKO za civilno društvo, medije i kulturu. 2010. godine OPA pokreće projekat “Femiks – Miks ženskog stvaralaštva”, uz inicijalnu podršku Ministarstva omladine i sporta.

Femiks se u raznim oblicima nastavio i kasnije, a 2011. godine je ponovo dobio podršku MOS-a, pod nazivom “Femiks – Mreža ženskog stvaralaštva”. Projekat “Femiks” pomaže ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje da svoje sklonosti maksimalno afirmišu, težeći ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru projekta do sada je organizovano više od 40 događaja (koncerata, izložbi, filmskih projekcija, radionica, tribina, festivala i dr.) koje je posetilo preko 4000 ljudi. Jedan deo ovih programa je podržavalo Ministarstvo kulture i informisanja, takođe kroz konkurs za sufinansiranje savremenog stvaralaštva, za decu i mlade, a posebno festival omladinskog ženskog stvaralaštva FEMIKS Fest.

Kroz osmišljavanje i organizovanje kulturnih dešavanja, i sprovođenje različitih aktivnosti, Femiks se bavi kreiranjem modela za rodno ravnopravno, aktivno i stvaralački nastrojeno društvo u kojem deca i mladi mogu da ostvare svoj pun potencijal bez ograničenja koje postavljaju stereotipi i predrasude. Misija naših programa je da podržimo razvoj talenata, kulturnih potreba i navika kod dece i mladih nevezano za očekivanja koja se postavljaju pred dečake i devojčice, mladiće i devojke, a to sve radimo kroz istraživanja, zagovaranja,
umrežavanje, promociju i organizaciju različitih događaja, među kojima je najnoviji i do sada najvidljiviji i najuspešniji — Rok kamp za devojčice.

O Femixu

Femix je jedan od programa Organizacije za promociju aktivizma OPA,

koji je pokrenut 2010. godine i namenjen promociji i afirmaciji ženskog stvaralaštva u raznim umetničkim oblastima, kroz audio-vizuelne i druge kreativne forme. Ovim projektima želimo da pomognemo ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje da svoje sklonosti maksimalno afirmišu, težeći ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru Femixa do sada je organizovano više od 40 događaja (koncerata, izložbi, filmskih projekcija, radionica, tribina, festivala I dr.) koje je posetilo preko 4000 ljudi.