Istraživački i zagovarački rad

Tokom cele godine osmišljavamo i sprovodimo različite istraživačke, zagovaračke i edukativne programe sa ciljem unapređenja položaja mladih žena na domaćoj kulturnoj i umetničkoj sceni, kao i jačanja kapaciteta mladih žena u polju kulture, umetnosti i kreativnih industrija u Srbiji.

Koautorke smo i partnerke na projektu „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“ čiji je nosilac Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije a koji finansija Međunarodni fond za kulturnu raznolikost UNESCO, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda.

Partneri na projektu su i Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope CESK iz Niša, Milenijum iz Kragujevca, Kulturanova i Studio 6 iz Novog Sada, Elektrika iz Pančeva i Pobunjene čitateljke sa sedištem u Beogradu.

U okviru ovog projekta sprovedeno je istraživanje koje je u prvoj fazi uključilo preko 200 koleginica iz sektora kulture, umetnosti i kreativnih industrija iz različitih delova Srbije koji rade u u javnom, civilnom i privatnom sektoru. Nakon toga sprovedeno je više od 30 intervjua kao i ekspertska fokus grupa sa stručnjakinjama, teoretičarkama i aktivistkinjama koje se već duže vreme bave unapređenjem rodne ravnopavnosti na domaćoj sceni. U pripremi je studija u kojoj će biti objavljeni rezultati istraživanja kao i preporuke za donosioce odluka i različite odgovorne aktere.

Preliminarne rezultate već smo promovisali u Beogradu, Nišu, Pančevu, Novom Sadu i Kragujevcu i tom prilikom razgovarali posebno sa lokalnim većnicima za kulturu, upravnicima ustanova kulture, lokalnim medijima koji prate kulturu, lokalnim poverenicima za ravnopravnost i drugo.

Nakon sprovedenog istraživanja, sa partnerima smo organizovali niz seminara i treninga, za koje se prijavilo skoro 200 radnica u kulturi, umetnica i preduzetnica u kreativnim industrijama. U programu mobilnosti stipendirano je 12 umetnica i radnica u kulturi koje su posetile instituciju ili manifestaciju u regionu ili Evropi u skladu sa svojim profesionalnim potrebama ili dobile podršku za određeno studijsko ili rezidencijalno putovanje.

U okviru projekta distribuiramo i mesečni besplatni bilten sa korisnim informacijama za radnice u kulturi u Srbiji i preporukama za umetničke događaje, radove i projekte u autorstvu koleginica sa domaće scene.

U pripremi je konsultantski tim za podršku u oblasti pr i digitalnog marketinga, kao i pravnu i računovodstvenu pomoć. U narednim mesecima biće pokrenuto osnivanje mreže radnica u kulturi, umetnica i preduzetnica u kreativnim industrijama koja će za cilj imati dalji zagovarački rad za unapređenje svog položaja i rodnu ravnopravnost na domaćoj sceni.

Naši projekti

Kolektiv Femix od 2010. godine organizuje brojne programe i projekte i učestvuje u različitim inicijativama, među kojima se ističe zajednička inicijativa Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost, Rok kamp za devojčice, kao i godišnja kompilacija ženskog muzičkog autorstva Femikseta.