Novosti
24.06.2019. Vesti

ŽENSKA PLATFORMA ZA RAZVOJ SRBIJE 2014 – 2020: KULTURA I MEDIJI

ponedeljak, 27. marta u Mikser House održan je Forum za rodne politike Ženske platforme za razvoj Srbije 2014 – 2020, ovaj put na temu Kultura i mediji. Na ovom forumu učestvovao je i program za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX.

Cilj foruma bio je da se osvrnemo na stanje u ovim prioritetnim oblastima za razvoj Srbije u odnosu na već prepoznate prioritete koji su definisani Ženskom platformom za razvoj Srbije u novembru 2014. godine, a o kojima se dalje razgovaralo tokom Dijaloga o napretku u oktobru 2016. godine.

Pogledajte Pregled napretka po indikatorima za period oktobar 2016 – mart 2017. u oblasti Kultura i mediji(pripremila Tamara Skrozza) i Prioritete za 2017. i 2018. godinu

Nakon uvodne reči Ane Manojlović iz Fondacije Fridrih Ebert koja podržava rad Ženske platforme za razvoj Srbije, prisutnima su se obratile novinarka Tamara Skrozza, profesorka književnosti i studija roda dr. Vladislava Gordić Petković i Marija Srdić iz Ženske platforme. Govornice su između ostalog istakle kako se na pitanje zašto nedostaje žena u nekom polju i uopšte razgovorima o unapređenju rodne ravnopravnosti u kulturi i medijima često javlja pseudo-argument da se za neki angažman ili poziciju biraju i pozivaju profesionalci prema kvalitetu, a ne polu. Na ovu opasku postoje brojni dobri i važni odgovori i kontra-argumenti koje je moguće iskoristiti i potrebno je upoznati se sa njima.

O prioritetima za delovanje u oblasti kulture i medija pozvane su da govore Biljana Srbljanović, profesorka FDU Beograd i dramaturškinja, liderka Novosadske novinarske škole Dubravka Valić NedeljkovićMarija Peternel, menadžerka u kulturi iz Niša, Vera Kopicl, feministička spisateljica iz Novog Sada i Vesna Marjanović, narodna poslanica.

Vera Kopicl privukla nam je pažnju govoreći između ostalog o Ženskoj čitanci koju je sastavila, a Vesna Marjanović o procesu izrade nove Strategije razvoja kulture Republike Srbije. Marija Peternel skrenula je pažnju prisutnima na nedavno objavljenu studiju „Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i regiona” autorke Tatjane Nikolić, vođe programa FEMIX, podatke koja donosi i na delovanje FEMIXa kao relevantno za temu ravnopravnosti u sektoru kulture.

Predstavnica FEMIXa ponovila je da su mogući pravci delovanja:
– proaktivno učešće u izradi nove Strategije za razvoj kulture
– kreiranje afirmativnih mera za žensko stvaralaštvo i projekte rodne ravnopravnosti u kulturi kroz učešće u izmeni konkursa za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu
– podsticanje izrade internih procedura i pravilnika protiv rodne diskriminacije i mera za afirmaciju ženskog stvaralaštva unutar javnih institucija kulture
– saradnja sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka na dizajniranju i sprovođenju rodno senzitivnog istraživanja unutar sektora kulture

Većina izlaganja su, iako zaista odlično odabranih govornica, bila nedovoljno fokusirana i nisu sasvim odgovarala na temu i cilj događaja. Zbog mnogih tema koje su otvorene i široko vođene diskusije, na konferenciji nisu doneti zaključci i preporuke već je to odloženo, a mnoga pitanja ostala otvorena.

Tekst platforme u celini možete preuzeti OVDE.