Novosti
22.06.2019. Vesti

VEŠTICA I HAKERKA

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45) nas poziva da prisustvujemo predavanju Nađe Duhaček “Veštica i hakerka: reprezentacija znanja u popularnoj kulturi”, koje će se održati u sredu, 4. marta, sa početkom u 12h, u sali na I spratu Instituta.

Znanje nije rodno neutralno. Ljudi znanje proizvode i dele ga (podučavaju i uče). Međutim, kao i svaka druga aktivnost, i proizvodnja znanja je uvek već obeležena rodom, što utiče na obrazovne sisteme. Iako devojčice i žene globalnog severa imaju pristup obrazovnim institucijama u XXI veku, i uprkos nasleđu politika čiji je cilj borba protiv diskriminacije i seksizma, razlike na osnovu roda/pola opstaju i danas. Jedan od načina da se analiziraju ove razlike pružaju i narativi iz popularne kulture.

Posle kraćeg teorijskog uvoda, prezentacija će biti fokusirana na popularnu tinejdžersku horor seriju “Bafi, ubica vampira” i na reprezentaciju znanja i roda.

Nađa Duhaček je freelance istraživačica i predavačica u oblasti feminiz(a)ma i obrazovanja.
Magistrirala je ženske studije na zajedničkom programu (GEMMA) Univerziteta u Granadi i Instituta za humanistiku u Ljubljani. Članica je tima koji sprovodi prvo istraživanje o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u školama u Srbiji (Centar za studije roda i politike). Takođe, imala je privilegiju da sarađuje sa organizacijama Žene u crnom, Femix, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), Skaska, E8 i da drži predavanja i radionice u Centru za ženske studije i u Istraživačkoj stanici Petnica. Članica je Britanske Asocijacije za rod i obrazovanje (Gender and Education Association) i Američke asocijacije za studije Džosa Vidona (Whedon Studies Association).

Zainteresovana je za različite strategije uvođenja feminističkih ideja u formalno obrazovanje, pre svega u osnovne škole.