Novosti
28.05.2022.

Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić je na doktorskim studijama kulturne politike, istraživačica pripravnica i saradnica u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti. Njen master rad o rodnim odnosima na regionalnoj muzičkoj sceni objavio je Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine.