Novosti
28.05.2022.

Maja Josić

Maja Josić je završila master na Fakultetu tehničkih nauka, a trenutno je apsolventkinja na Psihologiji i u procesu je sticanja zvanja Integrativnog psihoterapeuta, sa osvrtom na traumu. Znanje u projektnom menadžmentu razvijala je kroz projekte vezane za oblast rodne ravnopranosti, socijalno ugrožene grupe i u domenu mentalnog zdravlja.