Novosti
22.06.2019. Vesti

“PRIZORI” LJILJANE ŠUNJEVARIĆ

Izložba će biti otvorena 22.1. u 19h, u Domu omladine Beograda, i trajaće do 5.2.

Slike Ljiljane Šunjevarić iz serije Prizori izvedene su kao koncept dekonstrukcije niza kadrova (ili scena) preuzetih iz filmografije A. Tarkovskog u kojima se na doslovan način prikazuju apstraktni događaji u otvorenom prostoru (pejsažu) ili određene radnje izvučene iz razumljivog konteksta: čovek leti balonom, žena radi nešto u šumi, santračom se nešto prenosi preko reke, kuća gori…

Ovi prizori su oblikovani kao sugestije odnosa čoveka i prostora ili čoveka i događaja bez ideje da se ostvari narativna logika u njihovom čitanju već su pre stvarani sa namerom da se oblikuju mistični konteksti u kojima se zabeleženi jednostavni događaji egzistencije. Za posmatrača ti prizori su jasna sugestija puke ljudske zapitanosti nad sopstvenim (dramatičnim) postojanjem i njegovim smislom.

Predlošci preuzeti iz filmografije konceptualno su prošireni na elemente ličnih sećanja autora na prizore iz sopstvenog života (“Most na Uvcu”), čime se vrši poistovećivanje osećanja lične egzistencije i percepcije specifičnih filmografskih artefakata. U postupku slikanja nema razlike u oblikovanju lično osmišljenih prizora i predložaka.

Slike Lj. Šunjevarić su velikog formata i na veoma zanimljiv način aktuelizuju pitanje slikarstva u kontekstu savremene umetnosti a naročito u kontekstu lokalne scene savremene vizuelne umetnosti. Slikane su specifičnom i autentičnom tehnikom koja se u izvesnom smislu dosledno poistovećuje sa načinom razumevanja pitanja egzistencije unutar filozofije i teozofije Tarkovskog. Kao oblik aktivnog slikarskog delovanja kao proizvodnje prizora i isticanja materijalne komponente tog čina te slike pokušavaju da slikarske postupke poistovete sa životnim delovanjem i neposredovanom egzistencijom.

LjILjANA ŠUNjEVARIĆ
Rođena 1979. godine u Užicu. Trenutno na završnoj godini Doktorskih umetničkih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo. Magistriralai diplpmirala na istom fakultetu. Aktivno izlaže na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu od 2000. godine. Radovi prisutni unekoliko privatnih kolekcija. Više puta nagrađivana iz oblasti crteža. U radnom odnosu na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan-Kosovska Mitrovica u zvanju docenta na predmetu slikanje. Živi u Beogradu.

FB EVENT