Novosti
22.06.2019. Vesti

PREDAVANJE “POSLE DEPRESIJE – SUVERENITET ČULA”

IPAK.Centar i BeFem nas pozivaju na predavanje Ann Cvetkovich “Posle depresije – suverenitet čula”, kome ćemo imati priliku da prisustvujemo 25.3. od 17h u KC Gradu.

Ann Cvetkovich će održati neformalno predavanje tokom kog će predstaviti svoju knjigu Depression: A Public Feeling (Depresija: javno osećanje), koja se u formi memoara i kritičkog eseja bavi istraživanjem načina pisanja o depresiji kao kulturnom i političkom fenomenu, u vidu pružanja alternativne perspektive u odnosu na medicinske modele depresije. Ukoliko depresivna emocionalna stanja konstituišu življeno iskustvo neoliberalnog kapitalizma, kako uopšte živeti? Kao odgovor na ovopitanje, Ann Cvetkovich će pokazati kakoje njen kritički rad o afektima bio oblikovan umetničkim praksama koje su poslužile kao inspiracija za novi projekat, sa ciljem da se koncepti suvereniteta, demokratije i slobode reartikulišu u polju promišljanja afekata i čula.

Ann Cvetkovich je profesorka ženskih i rodnih studija na Teksaškom Univerzitetu u Ostinu (University of Texas at Austin). Autorka je brojnih knjiga: Mixed Feelings: Feminism, Mass Culture, and Victorian Sensationalism (Rutgers, 1992); An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures (Duke, 2003); i Depression: A Public Feeling (Duke, 2012). Ko-urednica je brojnih zbornika i tematskih naučnih časopisa. Buduća istraživačka interesovanja Ann Cvetkovich tiču se trenutnog stanja LGBTQ arhiva i njihove aktualizacije u umetničkim ostvarenjima u vidu protiv-arhiva i intervencija u javnom prostoru.

FB EVENT