Podrška i edukacija

U proteklih nekoliko godina, Femix je realizovao različite kreativne radionice za devojčice i žene – bubnjevi, gitara, fotografija, film, video, DJ. Pored toga. Femix radi na umrežavanje sa međunarodnim programima i projektima i pruža podršku umrežavanju žena u umetnosti. U proteklih nekoliko godina Femix mentoriše i druge organizacije i nastoji da podeli svoja iskustva i znanja.