Novosti
13.12.2022. Vesti

Počinje program savetodavne podrške za radnice u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama!

Od 15. decembra 2022. do 1. juna 2023. godine radnicama u kulturi, umetnicama, preduzetnicama u sektoru kreativnih industrija i drugim angažovanim ženama u polju umetnosti biće na raspolaganju besplatna savetodavna podrška u oblastima PR i digitalnog marketinga, i finansijskog menadžmenta i računovodstva. 

Program je pokrenut u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“, nakon istraživanja u kome je učestvovalo više od 250 ispitanica, radnica u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama. Tim projekta je na osnovu rezultata istraživanja i održanih seminara za podizanje kapaciteta mapirao dve oblasti u kojima je radnicama u kulturi potrebna najveća podrška.

Pozivamo koleginice iz sektora kulture u Srbiji da iskoriste ovu priliku i dobiju odgovore na pitanja i nedoumice iz ovih oblasti, kako bi unapredile svoj rad, vidljivost, razumevanje ovih važnih polja rada u kulturi.

Tim konsultanata/kinja biće angažovan određeni broj sati svakog meseca da odgovara na pitanja i pomaže oko konkretnih nedoumica putem email-a ili Zoom sastanaka dva puta mesečno u unapred dogovorenim terminima.

Tačne termine Zoom otvorenih vrata objavljivaćemo na društvenim mrežama organizatora projekta.

Email adrese za slanje pitanja i dilema konsultantima/kinjama su:

Mladen Savković, konsultant iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga

pr_konsultacije@femix.info

Nataša Todorović, konsultantkinja iz oblasti finansijskog menadžmenta i računovodstva

finansije_konsultacije@femix.info

Platforma će u prva dva meseca (decembar – januar) biti u pilot, eksperimentalnoj fazi nakon čega će na osnovu tog iskustva biti uvedene izmene u način rada savetodavnog tima. U tom smislu, molimo za razumevanje i fleksibilnost, kao i za solidarnost: usluge se ne mogu koristiti za duže i obimnije konsultacije koje zahtevaju kontinuirano praćenje određenog projekta ili organizacije, već za kratkoročne, konkretne i specifične nedoumice i pitanja. Želimo da podržimo što veći broj koleginica iz sektora te konsultanti/kinje neće moći da se fokusiraju samo na jedno pitanje, projekat ili organizaciju veći broj sati mesečno.


Aktivnost sprovode Asocijacija Nezavisna kulturna Scena Srbije, Kolektiv mladih žena FEMIX, Pobunjene čitateljke, Kulturanova, Centar za empirijske studije Jugoistočne Evrope, Millennium i Elektrika uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Ministarstva kulture u okviru projekta „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“.