Novosti
22.06.2019. Vesti

PERFORMANS “PORAVNANJE”

28. februara, sa početkom u 13h, održaće se performans “Poravnanje” Biljane Cincarević, u velikoj sali Doma omladine.

O performansu:

Teza o interakciji religije i feminizma. Feminizam je nastao kao otpor patrijahalnom uređenju društva koji je formirala religija.

Potreba ženskog pola da se oslobodi, vrati prava i dostojanstvo je stvorila borbu i otpor prema uređenju društva u kome su žene u podređenom i obespravljenom položaju bile vekovima i to u hijerarhiji: Bog koga predstavlja i tumači religija a nju muškarac, kao zakonodavac i vladalac. Kada se religija i njen patrijarhalni kocept sklone, dobijamo Poravnanje. Čovek i žena kao bića sa svim svojim biološkim razlikama ravnopravno stoje zajedno. Performans se izvodi u ritualu i holističkom činu pomirenja. U aktu ‘rituala’ se vrši odstranjivanje religioznog koncepta i čini poravnanje, izmirenje i vraća harmoniju među polovima.

U performansu učestvuju 3 muškarca i 4 žene među kojima je i Biljana Cincarević. Peformans prate zvučni efekti, kroz koje umetnica sugeriše i homogenizuje performans. Takođe i svetlosnim efektima.

Performans traje 20 minuta.

Izvor: Dom omladine Beograda