Novosti
22.06.2019. Vesti

“ONLY GOD CAN MAKE A TREE”

Utorak, 17. mart // 19h // Galerija SKC Novi Beograd

I think that I shall never see.
A poem lovely as a tree.

Joyce Kilmer. 1886–1918

Čovek i drvo povezani su na jedan skriveni, mističan način. Uzimajući drvo ili šumu kao polazni motiv svojih radova Dunja Jung i Lazar Leković istražuju tu vezu. Izložba je stvaralački susret dva umetnika i njihovog pogleda, kroz dva različita medijuma, fotografiju i akvarel. Kod oba autora vidljiva je ista spona, priroda i čovek, ali je na njihovim radovima namerno izostavljen prikaz čoveka. Upravo to odsustvo i otuđenje čoveka od  prirode  spojilo je ove dve poetike. Svaki od ova dva umetnika na sebi svojstven način kazuje priču o lepoti i tajni prirode i njenoj zapostavljenoj veličini.

Dunja Jung
Svoj izraz pronašla je u akvarelu  ponegde kombinovanom sa drugim tehnikama. Akvarel je ipak polazna tačka svakog rada, tom tehnikom ona udiše život šumi, a crtežom koji se provlači kroz akvarel, daje joj ponekad ljudske osobine. Modifikovane i izmaštane, ponegde realne tek u naznaci, šume koje lebde, plešu ili streme u visine naglašavaju svoju životnost.

Lazar Leković 
Fotografiše starom analognom tehnikom koristeći „pinhole“ kamere (camera obscura) ručne izrade. Fotografije nastaju direktno na foto-papiru kao negativi. Digitalna obrada je minimalna i svodi se uglavnom na korekcije svetla i formata. Sam postupak rada na fotografijama, tj. proces stvaranja za autora je od velike važnosti. Ta tehnika podrazumeva detaljno, skoro meditativno promišljanje o motivu, kadru, svetlu… Optička izobličenja, zrno, nečistoću na emulziji, teksturu papira i slično, autor koristi za postizanje efekta koji naziva „estetika greške“ i koji odgovara njegovom senzibilitetu.

Izvor: Studentski kulturni centar

FB EVENT