Novosti
29.09.2022. Vesti

O problemima rodne neravnopravnosti u umetnosti i kulturi sa donosiocima odluka u kulturi Pančeva

Preliminarne rezultate nacionalnog istraživanja „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“ članovima Gradskog veća, Gradske uprave, Saveta za rodnu ravnopravnost i ustanova kulture u Pančevu predstavili su Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Elektrika iz Pančeva, i Femix. Tema razgovora bili su dalje potrebe i mogućnosti za unapređenje stanja u ovoj oblasti kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou u sektoru kulture.

Između ostalog, rezultati pokazuju da preko 2/3 žena u sektoru kulture u Srbiji vidi donosioce odluka u kulturnoj politici na lokalnom i nacionalnom nivou kao ključne aktere za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Na drugom mestu su mediji koje kao ključne prepoznaje polovina koleginica, dok odgovornost kolega za učešće u rešavanju problema ističe kao prioritetnu jedna trećina žena u sektoru kulture.

Svaka druga koleginica bila je u izvesnoj meri lično diskriminisana u radu zbog svog pola, skoro 70% doživelo je lascivne i neprimerene komentare, što u toku školovanja, što na radnom mestu. Na radnom mestu nepoželjne dodire i fizičko uznemiravanje doživela je svaka četvrta, a tokom školovanja čak svaka treća mlada umetnica i radnica u kulturi.

Podela kućnih poslova na muške i ženske i dalje jasno postoji i vidljiva je. Balans privatnog i profesionalnog života u slučaju radau umetnosti i kulturi dodatno je otežan nekonvencionalnim radnim vremenom, lošim uslovima rada i ograničenim resursima, specifičnošću stvaralačkog procesa i očekivanjima od žena da vode računa o deci, domaćinstvu i drugim članovima porodice.

Istraživanje „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“ sprovodi se tokom 2021. i 2022. godine kroz upitnik koji je popunilo preko 200 koleginica iz različitih oblasti polja kulture i umetnosti, više od 30 individualnih intervjua i grupnog ekspertskog intervjua. Istraživanje vodi Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope iz Niša na čelu sa prof. dr Predragom Cvetičaninom. Prethodno su održane prezentacije rezultata istraživanja u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a oni će uskoro biti i javno objavljeni i dostupni za sve zainteresovane.

Istoimeni nacionalni projekat sprovodi Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije u saradnji sa mrežom organizacija iz kulture, među kojima i Kolektivom mladih žena Femix iz Beograda, a uz podršku UNESKO Međunarodog fonda za kulturnu raznolikost i Ministarstva kulture Republike Srbije. U ime konzorcijuma projekta sastanku je prisustvovala i rezultate predstavila istraživačica Tatjana Nikolić.

U okviru projekta koji je podržan kao jedan od 6 uspešnih u konkurenciji od čak preko 1000 predloga, a koji traje do sredine 2023. godine, planiraju se još brojne aktivnosti sa ciljem podrške ženama angažovanim kako u sferi kulture, umrežavanju i unapređenju rodne ravnopravnosti na domaćoj sceni.

Pozivamo sve zainteresovane koleginice da se prijave za besplatan mesečni bilten namenjen podršci i inspiraciji radnica u kulturi, umetnosti i kreativnim industrija putem ovog linka.