Novosti
22.06.2019. Vesti

MIROVNA AKADEMIJA ZA MLADE ŽENE

Uz finansijsku pomoć Švedske poštanske lutrije, organizacija Kvinna till Kvinna implementiraće projekat pod nazivom Mirovna akademija za mlade žene (u nastavku teksta: “Akademija”) s ciljem jačanja veština rukovođenja, zagovaranja i komunikacije kod mladih žena, te jačanja njihove sposobnosti da utiču na kreatore/ke politika na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi se proizvele pozitivne promene.

Akademija nudi jedinstven program obuke za mlade žene na Balkanu i Kavkazu koji će ih osposobiti da preuzmu aktivne uloge u svojim zajednicama. Pored toga, program mentorstva unutar Akademije obezbediće podršku i smernice zaodabrane učesnice da implementiraju male, novčano podržane projekte. Učesnice Akademije će se ohrabrivati da artikulišu zagovaračke poruke u vezi sa pitanjima koja ih se posebno tiču, i da ih upute državnim vlastima ili međunarodnim akterima.

Akademija predviđa učešće u dva obavezna modula obuke i daje učesnicama priliku da razviju svoje ideje i osiguraju finansiranje za male projekte. Učesnice će imati priliku i da učestvuju u studijskim posetama i naprednijim međunarodnim obukama.

U 2015. godini, program Akademije uključuje:

1. Modul Akademije I, u perioduod 20.do 26.aprila, 2015.uMakedoniji, Albaniji ili Crnoj Gori(za sve učesnice). Ovaj modul će uvesti osnovne koncepte i teorije analiziranja i rešavanja sukoba, kao i osnovne veštine zagovaranja i pregovaranja.

2. Modul Akademije II, u periodu od 25.juna do 1. jula, 2015.uMakedoniji, Albaniji ili Crnoj Gori (za sve učesnice). Ovaj modul će pružiti napredne veštine i teoriju o rešavanju sukoba i zagovaranju. Istovremeno će pružiti učesnicama priliku da razviju svoju ideju za projekat i osiguraju finansiranje za male projekte.

3. Učešće u programu mentorstva (neobavezno). Učesnice će moći iskoristiti komponentu grupnog mentorstva kao vid podrške pri implementaciji malih projekata i pri izradi zagovaračkih inicijativa u svojim zajednicama, na državnom i/ili međunarodnom nivou.

4. Grantovi za male projekte koji će biti implementirani (neobavezno).

5. Učešće u međunarodnoj obuci usmerenoj na zagovaranje sa popratnim aktivnostima (za odabrane kandidatkinje).

Ko se može prijaviti?

Akademija je otvorena za mlade žene (studentice, diplomirane studentice i aktivistkinje) sa područja Kosova i Srbije. Učesnice će biti podeljene u dve grupe, maksimalno do 20 učesnice (po grupi) koje će biti izabrane na osnovu njihove motivacije, veština i iskustva.

Da se prijavite, molimo ispunite priloženi Obrazac za prijavu i pošaljite na navedenu e-mail adresu, upisavši u predmet poruke naslov: “Prijava –Kosovo& Srbija”, najkasnije do 5. marta 2015. godine, na adresu: applications.ywpa@kvinnatillkvinna.se

Troškovi:
Nema troškova obuke. Akademija pruža svim učesnicama punu stipendiju koja pokriva troškove putovanja, smeštaja, hrane, te male grantove za školarinu!