Novosti
25.06.2019. Vesti

MAMA CASH I FRIDA PODRŽALE FEMIX I ROK KAMP ZA DEVOJČICE

Sa velikom radošću vas obaveštavamo da su Frida Mama Cash fondacije podržale rad Femixa i Rok kampa za devojčice!

Mama Cash je 1983. godine, postala prva internacionalna ženska fondacija. Ono što je započeto kao mala, ali vizonarska, inicijativa pet feministkinja okupljenih oko kuhinjskog stola u Amsterdamu je do sada preraslo u vodeću, profesionalnu, internacionalnu fondaciju.

Svake godine podržimo hiljade žena, devojaka, trans i interseks osoba u njihovoj borbi za svoja prava.

Priča o Mama Cash-u pruža pogled na razvoj feminističkog aktivizma koji traje više od 30 godina u Holandiji i van nje. Povodom 30 godina postojanja i rada pokrenule su posebnu veb stranicu na kojoj se nalaze prikupljene priče o istoriji Mama Casha-a.

Naziv fondacije Frida zapravo predstavlja akronim koji označava njihove suštinske vrednosti. FlexibilityResourcesInclusivityDiversityAction. (Fleksibilnost, resursi, inkluzivnost, diverzitet i akcija)

Njihova priča počinje na sastanku feministkičkih aktivistkinja u Marakešu u Maroku, a do sada su podržale oko 150 grupa koje čine mlade feministkinje iz više od 80 zemalja širom sveta.

Naša misija je da pružimo pristupačno, strateško i odgovorno finansiranje za inicijative koje vode mlade feministkinje, da osnažimo kapacitete feminističkih organizacija i angažujemo donatore/ke i saveznike/ce da povećaju svoje obaveze ka pružanju resursa mladim feministkičkim aktivistkinjama. 

Ovim putem želimo da im se zahvalimo na podršci, koja će sasvim sigurno naš rad učiniti kvalitetnijim, vidljivijim i snažnijim!