Novosti
25.06.2019. Vesti

KROVNA ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE USPEŠNO JE ODRŽALA SEDMU SKUPŠTINU!

Prošlog vikenda, od 8. do 10. februara, održana je 7. redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije u Studentskom odmarališu „Radojka Lakić“ na Avali.

Sastavu KOMS-a pristupilo je 13 novih pridruženih članica: Štek haus, Okular – Ćićevac, Vega Omladinski centar, Know How, Drug nije meta, Centar za razvoj ideja, GAJP, Erasmus studentska mreža Novi Sad, FOKRED, Udurženje mladih Ćuprije, Klub mladih Zemuna, Svetionik, Bestseler. A organizacija ESN Beograd je prešla u punopravno članstvo. Time je Krovna organizacija mladih Srbije premašila broj od 100 članica.

Tokom ove skupštine usvojeni su izveštaji Nadzornog i Upravnog odbora, kao i izveštaj komisije za prijem i reviziju članstva, finansijski izveštaj, izveštaj o radu KOMS-a i godišnji plan za 2019. godinu. Stefan Đorđevićje verifikovan kao Generalni sekretar, dok je predsednica Upravnog odbora Mila Lukić i zvanično podnela ostavku.

Na skupštini učestvovale su članice Organizacije za promociju aktivizma i FEMIX tima Selena Simić, kao delegatkinja i Tatjana Nikolić, kao alumnistkinja KOMS-a. One su tokom trajanja Skupštine svojim zalaganjem dovele do toga da se u Godišnji plan za 2019. godinu eksplicitno unese da će KOMS pri sprovođenju i osmišljavanju svih aktivnosti uzeti u obzir mlade iz različitih društvenih grupa i svojim zalaganjem dovele do toga da se doprinost razvoju inkluzivnog društva doda kao jedan od ciljeva Krovne organizacije mladih Srbije. Takođe, na osnovu njihovih predloga u Statut KOMS-a uneta je i kategorija mladih žena koja je prepoznata kao ugrožena.

Savet za rodnu ravnopravnost KOMS-a, koji je vodila naša članica Tatjana Nikolić, dok je bila deo Upravnog odbora KOMS-a, će se reaktivirati u 2019. godini i naš tim planira da se tokom tekuće godine aktivno uključi u rad Saveta.