Istraživački i zagovarački rad

Femix već nekoliko godina ostvaruje kontinuirani rad na javnim politikama (za rodnu ravnopravnost, kulturu i mlade). Takođe, radi na podizanju svesti i ostvaruje direktne rezultate sa akterima kulturne scene u borbi protiv diskriminacije. Pored toga, važan segment Femixa jeste rad na istraživačkim i izdavačkim projektima iz oblasti rodne ravnopravnosti.