Novosti
22.06.2019. Vesti

“INKOMPATIBILNOST ŽIVOTA” MILENE MAKSIMOVIĆ

Galerija savremene umetnosti nas poziva na izložbu prinotva „Inkopatibilnost života“ Milene Maksimović, koja će se održati u ponedeljak, 9. marta, sa početkom u 19 časova.

“Izložbu pod nazivom Inkopatibilnost života planirala je Milena Maksimović 2014. godine u saradnji sa istoričarkom umetnosti Jelenom Vesić, umetnicom Ivanom Rakidžić Krumes i uz tehničku podršku i realizaciju Jagode Milkovski. Izložba je originalno planirana kao novi fotografski projekat Milene Maksimović koji bi sumarizovao njeno umetničko iskustvo, životni eksperiment i stavove formulisane tokom godina izolacije usled teške bolesti. U ovom trenutku, u odsustvu Milene Maksimović, izožba je organizovana kao retrospektiva njenih najpoznatijih radova: Karta u jednom pravcu, 23 2 76, serija Back Up, diptih Mlade, izlaganih u Beogradu, Pančevu, Londonu, Amsterdamu, Novom Sadu, Varšavi, Cirihu i mnogim drugim gradovima u zemlji i svetu.

Ova retrospektiva nema nameru da zatvori kratki umetnički opus mlade umetnice Milene Maksimović,već da predstavi jedan trenutak zgusnutog sećanja na njen prethodni rad i otvori nove perspektive ka izlaganju njenih nedovršenih projekata.

Milena Maksimović, ženska velikog i markantnog osmeha koji je delila sa svetom, usta puna zuba koji mogu i da zaškrguću – izložiti nešto (svetu) bez didaktike, bez zahteva za povraćajem – to je Milenin umetnički stav koji je, rekla bih, nosila u tom osmehu.
Milena Maksimović – fotografkinja putenosti koja nas je terala da se zapitamo pred sopstvenim užitkom, fotografkinja potlačenosti izvađene iz celofana humanitarizma, fotografkinja neočiglednog, ponekad i teško razgovetnog prizora … fotografkinja hiper-materijalnog i dematerijalizujućeg u oštrim rezovima. Kakvo usuđivanje!?
Nikad joj nije polazilo za rukom da opremi svoje radove za izlaganje – na to se uvek žalila. Rekla bih sa malom distancom da je preciznije reći da joj je upravo veoma polazilo za rukom da ne opremi, ne postvari, ne dovrši, ne stavi otuđujuću tačku na mesto koje razdvaja misao i proizvod. Oklevanje u svetu naučenog, normativnog ponašanja je ponekad upravo stav, neslaganje sa ponuđenim izborima.” – Jelena Vesić

Milena Maksimović rođena je 1976. godine u Pančevu. Diplomirala je grafički dizajn na Višoj politehničkoj školi 1998. godine. Pohađala kurseve na alternativnim beogradskim školama (Ženske studije i Škola za istoriju i teorijuumetnosti CSUB). Učestvovala u radu fotografske radionice „Kaleidoskop”. Priredila osam samostalnih izložbi. Izalagala na više od 35 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Izvor: Mreža kreativnih ljudi