Fotografija

ALEKSANDRA MARTINOVIĆ
učesnica foto izložbe u okviru programa Femix Update 02 (maj 2011)
LINKOVI AUTORKE
http://www.flickr.com/photos/moloko_plus
https://www.facebook.com/aleksandra.martinovic

ALEKSANDRA MILIĆEVIĆ
učesnica foto izložbe u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, u okviru Femixa 2010
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/aleksandraitd

ALEKSANDRA NINKOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/ninkovicaleksandra

ALEXANDRA COLLIN
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012

ANA KONDIĆ
učesnica foto izložbi na Femix Festu 2011 i 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/anakondica
http://www.facebook.com/ana.kondic.37

ANA STOJANOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011

ANGÉLA CINI
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/ciniangela

BOJANA GRUJIČIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011 i foto izložbe u okviru programa Femix Update 02 (maj 2011)
LINKOVI AUTORKE
https://plus.google.com/u/0/104714062255107377922

BOJANA VUČIĆEVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/boyana777

DANICA DIMITRIJEVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/danica.palacinka

DINA PETROVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://facebook.com/gingerinna

ELENA KOSTIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/elenakostic
http://www.freshwesh.com/
http://www.facebook.com/elenakostic

ENA JEVTIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/ena.jevtic

GALA BONČIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://goo.gl/CzANR
https://www.facebook.com/gala.boncic

IVANA ANDREJIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/Ixyona

JANA ILIĆ
učesnica foto izložbe u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, u okviru Femixa 2010
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/JanaIlic

JASNA PETROVIĆ-ŽIVKOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://jasnaphotography.webs.com
https://www.facebook.com/jasna.petroviczivkovic

JELENA DUMBELOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/jelena.dumbelovic.5

JELENA MICIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/jelena.micic.jefimija

JOVANA MILETIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://joannastudio.yolasite.com
http://goo.gl/HDZ5nn
http://www.facebook.com/mileticjovana

JOVANA PILIPOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/lessismore187

KATARINA ĐELBABIN
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/glorias.neverland

LANTANA JOVANOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/lantana.jovanovic

LJUBICA VERGAŠ
učesnica foto izložbe u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, u okviru Femixa 2010
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/boo.diamond1

MARIJA MILANOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/marijamilanovicmm

MARIJA RATKOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/marija.ljuba

MARIJA SOVTIĆ
učesnica foto izložbe u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, u okviru Femixa 2010
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/msovtic.1

MARIJA STOJANOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011

MARIJA ĐOKOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/happy_hippie
http://www.facebook.com/happy.hippie85

MARINA KRSTIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/marina.krstic.961

MILICA DRULOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/jungere.schwester

MILICA FLEISSIGOVA
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/milica.fleissigova

MILICA MUDRINIĆ
učesnica foto izložbe u Sedmoj beogradskoj gimnaziji, u okviru Femixa 2010
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/milica.mudrinic

MILICA SMILJANIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/cicamazica

NATALIJA NIKOLIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011

NEVENA ĆIRIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://oh-purses018.blogspot.com
https://www.facebook.com/oh.crafts.nevena.ciric

NEVENA STAMATOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/nevena.stamatovic.5

PETRA ANTIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/petra.antic.52

PETRA ŽIVANOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/petra.zivanovic

RINA VUKOBRATOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
https://www.facebook.com/biserka.kovacevic.90

SARA PAVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/sarapavic
http://www.facebook.com/sara.pavic.3

SARA STANKOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/sara.stankovic.9469

SLAĐANA SAULIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012

SNEŽANA VUKMIROVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/snezana.vukmirovic.7

STEFANA VOJNOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.designed.rs/high5/stefana_vojnovic

SVETLANA JAKŠA
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/jceca

TAMARA ZIDAR
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.geravodeli.com/wp
http://www.facebook.com/geravodeli
https://www.facebook.com/taja.rs

TATJANA MATIJEVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/tatjana.matijevic.5

TEODORA LITTVAY
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
http://teodora-littvay.foliohd.com
http://www.facebook.com/teodora.littvay

TEYOSH
autorski tandem koji je učestvovao na foto izložbi na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.behance.net/teyosh
https://www.facebook.com/teyosh.teyosh

UNA ŠKANDRO
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2011
LINKOVI AUTORKE
https://plus.google.com/u/0/110480458292776664228

VALENTINA BRKOVIĆ
učesnica foto izložbi na Femix Festu 2011 i 2012
LINKOVI AUTORKE
http://buffybrenner.tumblr.com
https://www.facebook.com/miiniivall

VENESA MUŠOVIĆ
učesnica foto izložbe na Femix Festu 2012
LINKOVI AUTORKE
http://www.facebook.com/venesa.hopi