Femix centar

Femix kao prostor

Tokom rada na strateškom planu Femix su mapirale kreiranje sopstvenog prostora kao veoma važan pravac na čijoj realizaciji aktivno rade u poslednjih godinu dana kroz prikupljanje finansijskih i drugih resursa. Prostor je zamišljen kao sigurno mesto za praktikovanje umetnosti za sve žene i devojčice. 

Jačanje unutrašnjih kapaciteta 

Od početka rada Femixa osnaživanje i izgradnja kapaciteta članica tima, prepoznatno je kao jedan od prioriteta. Ovaj strateški pravac odnosi se i na kontantno unapređenje organizacione strukture i proširenje tima.