Femikseta br. 4/2013.

Pored ovih 19 pesama koje su objavljene na disku, elektronska verzija kompilacije sadrži i sledeće pesme:

urednica kompilacije – Milica Mitić :: mastering – Kuhinjski centar :: dizajn – Milica Mrvić :: organizator – Aleksandar Gubaš :: koordinatorka projekta Femix – Tatjana Nikolić