Femikseta br. 3/2012.

urednica kompilacije – Ognjenka Lakićević :: mastering – Kuhinjski centar :: dizajn – Tamara Brčić :: organizator – Aleksandar Gubaš :: koordinatorka projekta Femix – Jelisaveta Tasev