Novosti
25.06.2019. Vesti

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

Ресурс центар за Јужнобанатски и Београдски округ, Центар за грађанско деловање, је у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Панчева, Канцеларијом за младе општине Бела Црква, Канцеларијом за младе општине Обреновац, Младим истраживачима Србије, Удружењем грађана „Connecting people“, Фондацијом за младе Обреновца, Организацијом за промоцију активизма „ОПА“, Удружењем студената са хендикепом, Организацијом „Компас – Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде“ и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, расписао конкурс за финансирање омладинских волонтерскх пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих.

На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова са територије Јужнобанатског и Београдског округа, с тим да неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

Конкурс је намењен младим људима који кроз активно учешће и волонтерско ангажовање желе да у својој локалној средини учествују у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса, организују активности за локалну заједницу, учествују у акцијама заштите животне средине, промовишу међугенерацијску сарадњу (активности које организују могу да укључе и млађе и старије), промовишу разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе, промовишу здраве и безбедне стилове живота, организују ИКТ едукацију (ИКТ – информационе и комуникационе технологије) или помовишу солидарност и хуманост (према социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и другим угроженим групама).

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевају краткорочне волонтерске активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају одговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују млади узраста 15 до 30 година. Активности у ОВП су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол, националност или другу особеност и непрофитне су.

Предложени омладински волонтерски пројекти треба да буду спроведени у периоду од 29. октобра до 1. марта 2019. године, док вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 30.000,00 и 100.000,00 динара.

Заинтересовани млади из Јужнобанатског и Београдског округа треба да пошаљу попуњен образац за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 04. октобра 2018. године на еmail: nvocegrad@yahoo.com или поштом на следећу адресу: Раденка Ранковића 13, 11500 Обреновац, са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Уколико предлог пројектне идеје прође административну проверу и буде позитивно оцењен од стране комисије, одабране групе улазе у наредну фазу која подразумева развијање пројектне идеје у коначан предлог омладинског волонтерског пројекта. Након достављања коначног предлога пројекта, комисија ће одабрати најмање 8 омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани у Јужнобанатском и Београдском округу. Коначни резултати конкурса, односно предлози ОВП који ће бити финансирани, биће објављени до 25. октобра 2018. године. Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра за Јужнобанатски и Београдски округ.

Листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани биће објављена на сајту Ресурс центра www.cegrad.org, затим на сајту Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs, омладинском порталу www.mladisuzakon.rs, као и сајту Националног програма волонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Текст конкурса може се преузети на сајту www.cegrad.org као и образац за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта.

Срећно!