Femix.FM


Femix Tube

reportaža sa festivala ženskog stvaralaštva Femix Fest 4.0 u Kulturnom centru BIGZ 13. i 14. decembra 2013.

najavni klip za Femix Fest 2013

razgovor sa finalistkinjama FameLab takmičenja za 2013. godinu

Još klipova »

Diktafon

MLADE MUZIČARKE REGIONA NA BRITANSKIM PLEJLISTAMA
MLADE MUZIČARKE REGIONA NA BRITANSKIM PLEJLISTAMA

U poslednje vreme aktivistkinje inicijative za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX su se aktivnije bavile međunarodnom promocijom domaćih mladih muzičarki, gledajući na to kao na dodatni vetar u leđa perspektivnim i talentovanim devojkama sa prostora bivše Jugoslavije koje se autorski bave muzikom.

ceo intervju »

Arhiva intervjua »

RODNI ODNOSI NA ALTERNATIVNOJ MUZIČKOJ SCENI SRBIJE - NOVO IZDANJE ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA AP VOJVODINE

3/3/2017
RODNI ODNOSI NA ALTERNATIVNOJ MUZIČKOJ SCENI SRBIJE - NOVO IZDANJE ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA AP VOJVODINE

Publikacija "Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i regiona" autorke Tatjane Nikolić, menadžerke u kulturi i članice FEMIXa objavljen je u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova na samom kraju 2016. godine. Rad je podstaknut i inspirisan pilot istraživanjima i delovanjem programa za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX. Istoimeni master rad odbranjen je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u okviru studijskog programa Menadžement u kulturi i medijima 21. aprila 2016. godine pod mentorstvom dr Milene Dragićević Šešić, red. profesorke.

Rukopis Tatjane Nikolić je jedan od najboljih master radova u poslednjih nekoliko generacija, koji se izdvojio svojim istraživačkim pristupom, smelošću hipoteza, interdisciplinarnošću i sveobuhvatnom analizon fenomena koji do sada nije bio naučno obrađen. Ukazujući da društveno i profesionalno okruženje uverava muzičarke da je odgovornost za neravnopravnost na njima samima, na njihovom nedostatku hrabrosti, smelosti i samopouzdanja, autorka razotkriva mehanizme eksploatacije i objektifikacije koji postoje na muzičkoj sceni i time daje argumente muzičarkama za nove pravce angažmana i delovanja.
- dr Milena Dragićević Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, uža naučna oblast Menadžment u kulturi i Teorije medija

Autorka je radeći na programu FEMIKS imala mogućnost da sprovede zanimljivo istraživanje koje je u pravom smislu reči „posmatranje sa učestvovanjem”. Ona se eksplicitno opredeljuje za razvoj menadžmenta koji bi nadilazio profit i doprinosio razvoju etičnosti u društvu, i u ovom okviru analizira i rodne odnose fokusirajući se na muzički menadžment. Rad predstavlja važan korak u dubinskom razumevanju mehanizama reprodukcije patrijarhata na muzičkoj sceni Srbije.
- dr Marina Blagojević Hjuson, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

S obzirom na jasno ideološko opredeljenje autorke i činjenicu da su savremene kulturne i muzičke prakse direktno tumačene u širem društvenom i političkom kontekstu, rad nosi poseban značaj za studije u oblasti menadžmenta umetnosti i kultur i nudi čvrstu podlogu kako za socijalni angažman, tako i za sprovođenje kulturno-političkih mera zasnovanih na podacima. Rad ima praktičnu primenu za profesionalce u domenu kulture, umetnosti i medija, jer omogućuje da se pitanja rodne ravnopravnosti uključe u redovne tokove u ovim sektorima, kao i za druge profesionalce i eksperte u oblasti savremene društvene prakse, omladinskog rada i omladinske politike, komunikacije i sl.
- dr Irena Ristić, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, uža naučna oblast Psihologija i Psihologija umetnosti

Publikacija se može besplatno preuzeti iz naše arhive. U Beogradu štampani primerci publikacije mogu takođe besplatno da se preuzmu od 20. januara u Mikser House-u, Karađorđeva 46. Pozivamo zainteresovane da dobiju primerak publikacije koji žive i rade van Beograda da nam se jave na femixinfo@gmail.com kako bismo dogovore slanje primerka poštom (uz pokrivanje poštanskih troškova).

Ono što imamo kao molbu za sve koji žele da dobiju i pročitaju publikaciju jeste da posebno obrate pažnju na Praktične preporuke za delovanje svih aktera i urade neku makar jednu, najmanju sitnicu kako bi se omogućilo aktivnije i ravnopravnije učešće žena i muškaraca i ublažili rodni stereotipi u sektoru kulture, umetnosti, medijima, obrazovanju, radu sa decom i mladima ili drugim oblastima. Molimo vas da nam na femixinfo@gmail.com pošaljete makar ukratko svoje komentare, sugestije, utiske i posebno javite koja osoba, organizacija ili institucija po vašem mišljenju treba da dobije primerak.

Voleli bismo da ostanemo u kontaktu, i napravimo dalje korake po ovom pitanju zajedno!


social


facebookpostanite jedan od >2.5k prijatelja Femix profila
twitter youtube kanal

Femix

Femix je projekat podrške ženskom stvaralaštvu, pokrenut 2010. godine uz inicijalnu podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.


Newsletter


Femix imenik